MS:1266 Cao 1m77 – nặng 70kg – 22 tuổi – hàng to – mátxa tốt