MS:1268 Cao 1m73 – nặng 68kg – sn 96 – hàng 17cm – mátxa tốt