MS:1269 Cao 1m78 – nặng 60kg – 20 tuổi – hàng to – mátxa tốt