MS:1272 Cao 1m8 – nặng 74kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt