MS:1273 Cao 1m66 – nặng 56kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa thái