MS:1278 Cao 1m73 – nặng 72 – hàng to – VĐV thể hình