MS:1281 Cao 1m77 – nặng 68kg – 22 tuổi – hàng 18cm – mátxa tốt