MS:1283 Cao 1m74 – nặng 64kg – 24 tuổi – hàng khủng