MS:1286 Cao 1m8 – nặng 74kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt