MS:1289 Cao 1m74 – năng 68kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt