MS:1289 Cao 1m72 – năng 69kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt