MS:1290 Cao 1m72 – nặng 60kg – 25 tuổi – hÀng to – mátxa tốt