(đang ở hà nội) MS:1291 Cao 1m75 – nặng 65 – 20 tuổi – hàng to