MS:1292 Cao 1m72 – nặng 57kg – 21 tuổi – hàng khủng – mátxa tốt