MS:1293 Cao 1m75 – nặng 72kg – 25 tuổi – hàng 18cm