MS:1294 Cao 1m74 – nặng 68kg – hàng to – mátxa tốt