MS:1296 Cao 1m73 – nặng 63kg – 22 tuổi – hàng 18cm