MS:1297 Cao 1m75 – nặng 65kg – 18 tuổi – hàng 17cm