MS:1298 Cao 1m75 – nặng 64kg – 23 tuổi – hàng to – mátxa tốt