MS:1298 Cao 1m72 – nặng 55kg – sn 95 – hàng to – bottom