(đang ở hà nội) MS:1301 Cao 1m73 – nặng 61kg – 24 tuổi – hàng 18cm