MS:1301 Cao 1m74 – nặng 64kg – sn 96 – massage body vs thái – hàng to