MS:1301 Cao 1m73 – nặng 70kg – 28 tuổi – hàng to – mátxa thái