MS:1302 Cao 1m77 – nặng 70kg – 24 tuổi – hàng 19cm – mátxa tốt