MS:1305 Cao 1m74 – nặng 68kg – 24 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt