MS:1307 Cao 1m75 – nặng 66kg – 23 tuổi – hàng to – mát a tốt