MS:1308 Cao 1m8 – nặng 65kg – 23 tuổi – hàng to – mátxa tốt