MS:1310 Cao 1m71 – nặng 64kg – sn 1997 – mátxa tốt