MS:1310 Cao 1m79 – nặng 71kg – 26 tuổi – hàng 18cm