MS:1312 Cao 1m76 – nặng 67kg – 28 tuổi – hàng khủng – mátxa thái