MS:1313 Cao 1m73 – nặng 62kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt