MS:1314 Cao 1m73 – nặng 62kg – 23 tuổi – hàng to – mátxa tốt