MS:1315 Cao 1m72 – nặng 65kg – hàng to – mátxa tốt