MS:1316 Cao 1m76 – nặng 70kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt