MS:1319 Cao 1m74 – nặng 68kg – 20 tuổi – hàng 17cm