MS:1325 Cao 1m74 – nặng 64kg – 25 tuổi – hàng 18cm – mátxa tốt