MS:1328 Cao 1m73 – nặng 67kg – 23 tuổi – hàng 17cm