MS:1333 Cao 1m71 – nặng 65kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt