MS:1334 Cao 1m74 – nặng 63kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt