MS:1337 Cao 1m72 – nặng 63kg – hàng to – mátxa tốt