MS:1339 Cao 1m73 – nặng 68kg – sn 2000 – hàng to – mátxa tốt