MS:1342 Cao 1m69 – nặng 60kg – 23 tuổi – hàng to – mátxa tốt