MS:1343 Cao 1m76 – nặng 70kg – 20 tuổi – hàng 17cm