MS:1347 Cao 1m74 – nặng 68kg – sn 91 – hàng to – mátxa giỏi