MS:1351 Trai thẳng sn 98 – Cao 1m82 – nặng 80kg – hàng to