MS:1355 Cao 1m71 – nặng 62kg – 25 tuổi – hàng to – nhiệt tình