MS:1357 Cao 1m75 – nặng 68kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt