MS:1360 Cao 1m7 – nặng 57kg – sn 96 – hotboy – hàng to