MS:1362 Cao 1m73 – nặng 65kg – sn 99 – hàng to – mátxa tốt