MS:1366 Cao 1m73 – nặng 68kg – 22 tuổi – hàng 17 cm – mátxa tốt