MS:1366 Cao 1m75 – nặng 68kg – sn 90 – hàng 17 cm – mátxa chuyên nghiệp tháiland china (bi top good)