MS:1367 Cao 1m73 – nặng 68kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt