MS:1368 Cao 1m71 – nặng 62kg – hàng to – mátxa tốt