MS:1369 Cao 1m73 – nặng 65kg – 28 tuổi – hàng to – mátxa tốt