MS:1370 Cao 1m72 – nặng 63kg – sn 96 – hàng to – mátxa tốt