MS:1373 Cao 1m77 – nặng 70kg – 28 tuổi – hàng to – mátxa tốt